Informasjon Hodalen Fjellstue 2007.

www.hodalsturen.no (venstre knapperad: Hodalen Fjellstue)

 

 

Styret:

Leder:                          Helge Christie              1 år, styremedlem 1 år
Nestleder:                    Jo Esten Trøan             1 år

Kasserer:                     Elin Ryen                     1 år

Styremedlem:               Olav Bakken                2 år

Styremedlem:               Mari Sandberg              2 år

Varamedlem:                Per Nygjelten               1 år

Varamedlem:                Birgit Svendsen            1 år

Valgkomite:                  Gunvei Rye Holøyen, leder 1 år, Stein Peder Rye 1 år.

Revisorer: Aina Bakken og Liv Ingrid Rye 1 år.

 

Utleie av Fjellstua:        Olav Bakken Tel 62496072, 62496020, 90010796

Sommeråpent, servering tradisjonsmat: Aud Lillian Holøien Rye: 30.6.-5.8.2007: Tel 90503430

 

 

 

                                                                       2007    2008

Leiepriser:                   

Hytte                                       kr per døgn       450       550

Hytte                                       kr per uke         3000     3000

Hytte i påska                            kr                     3500

Hytte ved kortere leie i påska    kr per døgn       450

Hytte i påska                            kr hele påska                4500

Hytte i påska                            kr ons-man                   3500

Hytte i påska                            kr fre-ons                     2900

Hytte i påska                            kr per døgn                  550

Stor leilighet

Liten leilighet

 

Møter bibliotek                         kr                     100       100

Møter salen                             kr                     250       250

Selskap, dag                             kr                     750       750

Selskap, døgn                           kr                     1500     1500

Leie kjøkken per dag                kr                     200       200

 

Bruker av Fjellstua rydder opp etter seg.

Eventuell mangelfull opprydding medfører regning for innleid vaskehjelp.

Prisene er å forstå som veiledende for kjøkken- og hytteutleie.

Prisene er like for andelseiere og ikke andelseiere.

 

Årsmøtet ga styret fullmakt til å justere priser ved eventuell ombygging av leiligheter/hytter.

 

 

 

Det er fortsatt noen ytterst få ledige muligheter for utleie til bryllup i 2007 !

 

Vennlig hilsen Hodalen Fjellstue, styret.